Christianslyst

Lejrskoleophold

Rigtig mange børn og unge har i mere end 50 år været på lejrskoleophold på Christianslyst, beliggende i Tyskland ca. 50 km sydøst for den dansk-tyske grænse.

Stedet er attraktivt med gode værelser og fine udfoldelsesmuligheder.

Mange skolefag kan inddrages i forberedelserne til et lejrskoleophold i Sydslesvig, og Christianslyst er et ideelt udgangspunkt for ekskursioner, ture og besøg.

Grænseforeningens skolekonsulent tilbyder forud for lejrskoleopholdet at komme på gæstelærerbesøg i klassen for at fortælle om Sydslesvig, historisk og aktuelt. Konsulentens besøg er gratis for skolen.

Christianslyst tilbyder, under særlige vilkår, at dække rejseudgifterne fra den dansk-tyske grænse til Christianslyst. Lejrskoleopholdet bliver dermed ikke dyrere, selv om opholdet er i udlandet. Og personalet på Christianslyst sørger for at bestille bussen, når vi har modtaget skolens ankomst- og afgangstidspunkter fra/til grænsen (Padborg/Tinglev).

Sædvanligvis opholder flere skoler sig på Christianslyst på samme tid, så der er rig lejlighed til at møde nye venner.