Christianslyst

Christianslysts historie

Det oprindelig Christianslyst, hvoraf hovedbygningen er bevaret, blev bygget under Kong Christian d. 7. Kongens monogram og årstallet 1787 ses på husets gavl. Stedet hørte under den danske krone frem til 1864, hvor det blev tysk skovriderbolig. Siden 1952 har Christianslyst tilhørt Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, og er i dag rammen for mange forskellige gruppers ophold og aktiviteter.

I 2008 udkom en lille publikation om Christianslysts myteomspundne historie:

Har 5 forskellige danske konger virkeligt haft deres gang på Christianslyst i forbindelse med jagtture i de store skove tilhørende godset Lindaunæs i perioden fra 1740 til 1864?

Har Christian den 7. deltaget i mange vilde jagtfester på Christianslyst?

Eksisterer der endnu hvælvede kælderrum under græsplænen foran Christianslyst?

Leder af studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, Lars Henningsen, har været i arkiverne og giver bl.a. svar på ovenstående spørgsmål i bogen "Christianslyst fra kongedomæne til kursuscenter". Bogen indeholder også et afsnit som præsenterer Christianslyst nutildags, skrevet af Christianslysts tidligere leder Elly Andersen.