Christianslyst

Driften af Christianslyst blev pr. 1. januar 2020 overdraget til Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig står bag driften af omkring 58 danske daginstitutioner og 43 danske skoler i Sydslesvig, med ca. 5000 skoleelever og ca. 2500 vuggestue- og børnehavebørn.

Eleverne i de danske skoler i Sydslesvig undervises samlet til og med 6. skoleår, hvorefter de samles i fællesskoler i Læk, Egernførde, Slesvig, Husum og Sønder Brarup samt i fire flensborgske fællesskoler. Efter 10. skoleår kan eleverne fortsætte på et af de to danske gymnasier i Flensborg eller Slesvig.

Ud over skoler og børnehaver driver Skoleforeningen voksenundervisning (Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig), en dansk efterskole i Ladelund (Ladelund Ungdomsskole), en højskole i Flensborg (Jaruplund Højskole) samt lejrskolen Vesterled på Holmsland Klit, lejrskolen Rendbjerg nær Gråsten, Hjerpsted Feriekoloni i Højer samt Ungdomskollegiet i Flensborg - og pr. 1.1.2020 også Christianslyst.