Christianslysts venner er en støtteforening

Vennekredsen for Christianslyst består af en kreds af enkeltpersoner med tilknytning til eller interesse for netop Christianslyst.

 Chr Lyst Venner

- Læs mere om foreningen Christianslyst's venner.
- Bliv medlem af christianlyst venner

Medlemmerne er på den årlige generalforsamling medbestemmende over, hvad foreningens midler skal bruges til. I 2020 har vennekredsen f.eks. sponsoreret flotte havemøbler og lamper til pejsestuen, samt nye højskolesangbøger.

Medlemsforpligtelser:

  • at betale det årlige kontingent
  • være ambassadør for Christianslyst