Christianslysts historie

Christianslysts historie går tilbage til Kong Christian 7. Lederboligens gavl bærer kongens monogram og årstallet 1787. Christianslyst er i sin nuværende form bygget i 1969, og er løbende blevet moderniseret.

 CL_1830

Christianslysts historie begynder på godset Lindau. Det ligger omkring fem kilometer syd for Christianslyst, ved den lille bugt Lindau Nor ud til Slien. Her opbyggedes fra 1470'ere et stort godskompleks.

Hovedgården Lindau og avlsgården Nottfeld, samt tilhørende bondegårde og skove, blev et af Hertugdømmet Slesvigs store godser. Godset går dog konkurs i 1719, og bliver herefter overtaget af hertugen af Glücksborg.

Da den sidste glücksborgske hertug dør, bliver Lindau Gods overtaget af Kong Christian VII.

  • 1787: Den kongelige skovfoged under Kong Christian VII får en ny tjenestebolig i Nottfeld. Det er den grundmurede bygning, som i dag tjener som forstanderbolig på Christianslyst.
  • 1843: Christianslyst ombygges under Christian VIII.
  • 1949: Christianslyst bliver ombygget til dansk samlingssted, lejrskole- og kursuscenter.
  • 1969-70: De nuværende bygninger bliver taget i brug.
  • 2020: Driften overdrages fra SdU til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Overdragelsen medfører moderniseringer og strukturelle forandringer.