Ægte middelalder: Brodersby Kirke. 15 min

På halvøen Angel er der usædvanlig mange romanske kirker fra 1100- og begyndelsen af 1200-tallet. Kirken i Brodersby er smukt eksempel herpå.

Brodersby _Kirche -msu -8631-

Foto: Matthias Süßen (matthias-suessen.de) Licens: Lizenz CC BY-SA via Wikimedia Commons

På halvøen Angel er der usædvanlig mange romanske kirker fra 1100- og 1200-tallet, hvoraf de fleste er bygget i marksten. De er en konsekvens af et byggeprogram fra Lunds stift, som skulle forsyne området med så mange kirker, at det svarede til Angels voksende befolkning i middelalderen.
Kampestens-kirken i Brodersby er smukt eksempel på denne udvikling, og kirken anses for at være en af de mest oprindeligt bevarede.

Under et besøg i kirken føler man sig omgående hensat til en meget fjern fortid, lige så snart man betræder det næsten 900 år gamle kirkerum. Selv granitdøbefonten er fra kirkens tidlige tid i 1100-tallet.

Men allerede endnu tidligere - i før-kristen tid – har stedet været en kultplads. I kirkens nord-væg ses således en hedensk skålesten.

På kirkegården mindes De Slesvigske Krige med en række dansk- og tysksproge grav- og mindesten. Treårskrigen har kunnet mærkes i Brodersby, som ligger få km syd for Isted-Slagets slagmark. Slaget ved Mysunde i 1864 fandt sted meget tæt på Brodersby.

Kirken er beliggende lidt syd for landsbyen Brodersby, med en fantastisk udsigt over Slien og dens overgang til Mysunde.

Kirken er normalt åben for besøgende i dagtimerne (hvis der ikke er gudstjeneste), men hvis man vil være helt sikker, er det en god idé at få det bekræftet på sognekontoret.