Danevirke - Vikingernes grænsevold. 35 min.

Vidste du, at voldanlægget i Danevirke ved Slesvig var en vigtig forudsætning for, at Danmark har udviklet sig til det land vi kender i dag?

Waldemarsmauer -2019-msu -6648

Foto: Matthias Süßen / Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waldemarsmauer-2019-msu-6648.jpg

Danevirke er Danmarks fødselsattest, ligesom Jellingestenene er Danmarks dåbsattest. I dag er Danevirke og omgivelserne fredet, både som naturområde og som historisk mindesmærke.

Danevirke blev antagelig bygget af Danerne i 400- og 500-tallet, for at markere deres territoriums sydgrænse. Der var kun én port i volden, så der var kontrol med, hvem der kom ind i landet. Danevirkes voldanlæg fungerede som et effektivt værn mod invasioner fra syd. Det var en medvirkende årsag til, at kulturrummet nord for voldene kunne udvikle sig forholdsvist homogent til det Danmark, vi kender i dag.

Danevirke Museum drives af Sydslesvigsk Forening (SSF), det danske mindretals kulturelle hovedorganisation. Museet indeholder en udstilling om voldanlægget og er informationscenter for UNESCO-verdensarven Hedeby-Danevirke. 

Museets arkæologiske park omfatter fem centrale elementer i det gigantiske Danevirke-kompleks: Danevirke hovedvold, Thyraborg, Porten til Norden, Valdemarsmuren samt rekonstruktionen af Skanse 14 fra 1864. 

Det er gratis for skoleklasser at besøge Dannevirkes voldanlæg og museet.

Et besøg i Danevirke kan med fordel kombineres med en tur til Hedeby, som tematisk er tæt forbundet med Danevirke. Der er kun 6,5 km mellem Hedeby og Danevirke, og der går en skiltet vandresti mellem de to steder.

Foredrag på Christianslyst: Introduktion til Danevirke med ”den brede pensel”

Christianslysts gæstechef Jan Jessen kan også holde et kort oplæg om Danevirke for jer. Ledsaget af en flot PowerPoint-præsentation, introducerer han kortfattet Danevirkes historie – eventuelt som forberedelse forud for jeres besøg på Danevirke Museum.

Jan Jessen er historiker og opvokset i Sydslesvig, og har holdt mange foredrag om regionale emner.

TID KØRETID
INKLUDERET I TUREN
9:00 - 12:00 Ca ½ time frem og ½ time tilbage Bus (45 personer) til rådighed i 3 timer, afgang kl 9:00 fra Christianslyst
FAG
MÅLGRUPPE
IKKE INKLUDERET I TUREN

Historie, tysk, dansk, samfundsfag

Mellemtrin og udskoling

Vi anbefaler at I booker skoleprogrammet Grænseland på Danevirke