Det største slag: Isted. 25 min

Danmarkshistoriens største slag fandt sted den 25. juli 1850 på Isted Hede nord for Slesvig by.

Jørgen _V._Sonne _-_The _Morning _After _the _Battle _of _Isted _25_July _1850_-_KMS1084_-_Statens _Museum _for _Kunst

Museet ”Idstedt-Halle” er et historisk mindested for Slaget ved Isted, som anses for at være kulminationen i den daværende krig om hertugdømmet Slesvig. I alt stod 64.000 soldater overfor hinanden på slagmarken.

Treårskrigen, der også betegnes 1. Slesvigske Krig, skal ses i lyset af nationale modsætninger mellem de danske og tyske befolkningsdele i den danske helstat.

Et tematisk tip: Det omfattende Slag ved Isted har sat sig mange spor i det sydvestlige Angel. Gravpladserne på Brodersby Kirkegård er blot et ud af mange eksempler herpå.