Slesvig - et kulturcenter

Slesvig er et must for alle historieinteresserede.

Slesvig har en hyggelig bymidte, hvor særlig Holmen og Domkirken er interessante. Gottorp Slot ligger lidt uden for Slesvigs historiske indre by, og er et af de mest betydningsfulde historiske bygningsværker i delstaten Slesvig-Holsten.

Slesvig har flere gange været et brændpunkt i danmarkshistorien - og der er stadig masser af spor, som fører tilbage til fortiden.