Slesvig Domkirke - Danmarks ældste kirke?

Et af kirkens altre er et af Europas største og mest spektakulære træskærer-værker.

Christianslyst _slesvig _domkirke

Slesvig Domkirke blev opført omkring år 1030. Bispedømmet blev allerede blev oprettet i 948. Dermed er Slesvig Domkirke en af det gamle Danmarks to ældste kirker.

Opførelsen af Slesvig Domkirke strakte sig over flere hundrede år. Kirken var i begyndelsen en romansk kirke. Således blev kirkens halvrunde apsis opført under under Knud Lavard (1096-1131), hertugdømmet Slesvigs første hertug.

Domkirkens kendteste inventar er Hans Brüggemanns Bordesholmalter, der er med i den danske kulturkanon. Alteret blev udført på syv år, og stod færdigt i 1521.

Slesvig Domkirke er lige blevet omfattende restaureret, og fremstår næsten som ny.

Kirken kan besøges hver dag i dagtimerne – undtagen, når der er gudstjeneste. Dansksproget guide kan bookes. Kirkens enormt høje tårn kan også bestiges.

Besøg evt. Slesvig Domkirke på vej til eller fra Christianslyst ifm. udflugt til Hedeby eller Danevirke.