Kobbermølle: Industrihistorie. 1 time

Kobbermølle ved Flensborg var en gang et af de helt store tidlige industrianlæg i Danmark.

Kobbermølle

Foto: Knopfhar, Public domain, via Wikimedia Commons

På Kobbermølle Industrimuseum oplever I, hvordan man fremstillede metalprodukter ved hjælp af vandkraft og store dampmaskiner. 

Krusåen forener de mange bække i tunneldalen mellem Padborg og Flensborg Fjord. På grund af vandmængden og store højdeforskelle i terrænet, var Krusåen særlig egnet til at drive et mølleværk. Tilmed ligger Flensborg havn kun få km fra værket. Det var perfekte rammebetingelser for at få råstoffer til fabrikken, og slutprodukterne ud på verdensmarkedet.

Kobbermølle blev derfor udviklet til et kobber- og messingværk. I 1800 var det det største industrianlæg i hertugdømmet Slesvig, og et af de største i det danske rige.

Museet har særlige tilbud til skoleklasser - bl.a. et stjerneløb - men så skal der sættes mere tid af til besøget.

TID KØRETID
INKLUDERET I TUREN
9:00 - 15:00 Ca 45 min frem og 45 tilbage til Flensborg Bus (45 personer) til rådighed i 3 timer om formiddagen og afhentning igen i Flensbnorg kl. 15.
FAG
MÅLGRUPPE
IKKE INKLUDERET I TUREN

Historie, tysk, dansk, samfundsfag

Mellemtrin og udskoling

I skal selv tage kontakt til Kobbermølle Industrimuseum og aftrale jeres besøg.