Foredrag

Hvad med et foredrag på Christianslyst? Det kunne f.eks. være med til at forberede jer til udflugter i Sydslesvig.

Johs ._Mejer _1650

Med rødder i den folkelige oplysning, holder Christianslysts leder, historiker cand.mag. Jan Jessen, uhøjtidelige historiske foredrag. 
Foredragene tilpasses jeres behov i længde og fagligt niveau.

Danevirke og Hedebys storhed og fald
Om de omstændigheder, der første til etableringen af Hedeby og Danevirke,
og årsagerne til deres fald.

Kortovervolde2

Kort over Dannevirke og Hedebys forsvarsvolde


Reformationen i Slesvig
Om baggrunden for Danmarks første Reformation, og dens effekt på hele riget.

Haderslev _domkirke _reformation _foredrag _christianslyst

Haderslev Domkirke - centrum for hertugdømmets Slesvigs reformation

 

Udvandring fra Slesvig i 1800-tallet
Om den betydning udvandringen havde for de sønderjyder der blev
- til trods for de to slesvigske krige.

Udvandring _Sønderjylland _Slesvig _foredrag _christianslyst

Edvard Larsen: "Udvandrere på Larsens Plads"


Istedløvens Historiske Rejse
Hør hvad løven har at berette, og få styr på historien bag løven i sin helhed 

Istedloeven _foredrag _christianslyst

Istedløven under sit eksil i Berlin


Sønderjylland & Versailles
Om baggrunden for konferencen og dens forløb.
Se Grænsedragningen i 1920 i et internationalt lys.

Versailles _slesvig _foredrag _christianslyst


Christian V, Kolonialisme og Kobbermøllen
I 1687 grundlægger kongen kobbermøllen ved Flensborg.
Foredraget viser, hvordan dette må ses i lyset af den spirende danske kolonialisme.

Kobbermølle _Flensborg _foredrag _christianslyst

Kobbermøllen omkring 1900

Flensborg – Middelalderbyen bag grænsehandelen
Et foredrag som en øjenåbner, der giver dig et andet syn på Flensborg,
næste gang du shopper i byen.

 Kobbermølle _Flensborg _foredrag _christianslyst