Christianslysts Slesvigkursus 2024

Slesvig i 1000 år. En hyggelig "højskoleuge", hvor alle kan være med.

Christianslyst _slesvig _kursus

Slesvigs historie gennem 1000 år

- levende fortalt af fem historikere, i tæt dialog med publikum

Christianslyst, 5. - 9. februar 2024 (uge 6).

Kurset vil være kronologisk opbygget, og indeholde emner fra hele det gamle Slesvig mellem Kongeåen og Ejderen:

Emner:

  • Danevirke og Hedebys storhed og fald: Om de omstændigheder, der første til etableringen af Hedeby og Danevirke, og årsagerne til deres nedgang.
    Dette oplæg kommer til at blive underbygget af en udflugt til Danevirke og Hedeby.

  • Slesvig og Flensborgs opståen: Om historiske domino-processer, der førte til grundlæggelsen af de to slesvigske byer.

  • Reformationen i Slesvig: Om baggrunden for "Danmarks første Reformation" i Haderslev, og dens effekt på hele riget.

  • Slesvigsk kolonialisme: Om hertugdømmet Slesvigs bidrag til Danmarks kolonialisme i 17- og 1800-tallet.

  • De efterladte. Udvandring fra Slesvig i 1800-tallet: Om den betydning udvandringen havde for de sønderjyder der blev - til trods for Treårskrigen og 1864-krigen.

  • Kampen om Sønderjylland 1864-1914: Om den langvarige politiske og kulturelle kamp for landsdelens tilbagevenden til Danmark.

  • Et mindretal bliver skabt: Om årene efter folkeafstemningerne og genforeningen i 1920, hvor det danske mindretal i Sydslesvig måtte finde sine egne ben.

  • Danskhed under forandring: Om det danske mindretals nyere historie, med fokus på forskellige aspekter som mindretallets danskheder, det danske sprogs betydning og forholdet til Danmark.

Oplægsholdere:


Jan Jessen
(kursusleder): Slesvigsk historiker, som til dagligt er gæstechef på Christianslyst.

Marco Petersen: Historiker i Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg.

Klaus Tolstrup: Historiker i Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Mogens Rostgaard Nissen: Arkiv- og forskningsleder af Forskningsafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek.

Rejhan Bosnjak: Historiker i Forskningsafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek.

 ______________

Kurset kommer til at indeholde en faglig ledsaget ekskursion til Danevirke og Hedeby.

Deltagelse i kurset vil være med overnatning i enkelt- eller dobbeltværelse og fuld forplejning.

- Pris ved overnatning i dobbeltværelse: 440 Euro / 3290 kr
- Pris ved overnatning i enkeltværelse: 480 Euro / 3590 kr

Tilmelding: christianslyst@skoleforeningen.org

Mere information om kurset: Kontakt Jan Jessen på jan.jessen@skoleforeningen.org eller tel. (0049) 04621 92 22 9