Vi tager hensyn med enkle husregler

Vi har forventninger til alle vore gæster under opholdet på Christianslyst

 Ordensregler

Hensyn

Der er oftest flere grupper på Christianslyst på samme tid. Vi forventer høflig og venlig optræden over for egne skolekammerater, øvrige gæster og personale.

Tjek ind og Tjek Ud

Vi glæder os til at have jer - men vi kan ikke modtage jer før kl. 16.00 på ankomstdagen. Vi anbefaler at I kombinerer tidlig ankomst med toget med en udflugt i regionen. F.eks. en dag i Flensborg, på museum eller andet. Under "Lejrskolepakker" finder I inspiration. Tjek ud skal ske inden kl. 10.

Måltider

Vi har faste spisetider, som vi ikke kan flytte på. Morgenmad er kl. 8.00, frokost er kl. 12.00 (ved kursusgæster, som spiser i huset. Lejrskoler er ude af huset og har madpakke med). Aftensmad er kl. 18.00

Tidspunkter for ro m.m.

Ved holdets ankomst gives instruktioner vedrørende afvikling af måltiderne (f.eks. holder vi bordskik), retningslinier vedrørende tidspunkt, hvor der skal være ro, vedrørende færden i og uden for Christianslyst m.m.

Værelser

Værelserne skal ved afrejse afleveres i samme stand som de blev modtaget. Dette indebærer, at eleverne skal rydde op og feje (evt. vaske) gulv. Værelserne tjekkes før afrejse. Eleverne hæfter for evt. skader på værelset og på Christianslysts inventar i øvrigt.

Swimmingpool

I sæsonen er swimmingpoolen til rådighed for husets gæster. Der må kun bades under opsyn af holdets ledere. Christianslyst påtager sig intet sikkerhedsansvar i forbindelse med badning. Hovedspring er forbudt. Ved ankomst gives nærmere retningslinjer for badning.

5. Rygning

Tobaksrygning er forbudt indendørs, og vi opfordrer til at man viser hensyn hvis der ryges udenfor (afstand til indgangen, etc.)

Spiritus og rusmidler

Personer under 18 år må ikke indtage eller besidde nogen form for alkohol. Desuden er det generelt forbudt at indtage eller besidde hash, narkotika eller tilsvarende rusmidler. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning fra Christianslyst. Ved bortvisning betales fuld pris for opholdet. Holdets ledere er forpligtede til at medvirke til at denne regel overholdes og skal sørge for at hjemsendelse sker på forsvarlig vis.

Sodavandsdåser

Af miljøhensyn tolereres dåsesodavand ikke på Christianslyst – vi forbeholder os ret til at konfiskere.

Mad

Vi bryder os ikke om unødig madspild og beder om at vore gæster udviser forståelse for denne holdning. Det er ikke tilladt selv at medbringe mad (Allergikere m.fl. dog undtaget), - ligesom det ikke er muligt selv at tilberede mad i vores køkken.