Christianslysts historie

Christianslysts historie går tilbage til Kong Christian 7. Lederboligens gavl bærer kongens monogram og årstallet 1787. Det nuværende Christianslyst er bygget i 1969, og er løbende blevet moderniseret.

 CL_1830

Christianslysts historie begynder på godset Lindaa. Det lå omkring fem kilometer syd for Christianslyst, ved den lille bugt Lindaa Nor ud til Slien. Her opbyggedes fra 1470'ere et stort godskompleks.

Hovedgården Lindaa og avlsgården Nottfeld, samt tilhørende gårde og skove, blev et af Hertugdømmet Slesvigs store godser. Det går dog konkurs i 1719, og bliver herefter overtaget af hertugen af Glücksborg.

Da den sidste glücksborgske hertug dør, bliver Lindaa Gods overtaget af Kong Christian VII. Han ophæver i 1784 livegenskabet i Lindaa og Notfeld - 20 år før det bliver ophævet i hele hertugdømmet.

  • 1787: Den kongelige skovfoged under Kong Christian VII får en ny tjenestebolig i Nottfeld. Det er den bygning, som i dag er forstanderbolig. Da den blev brandforsikret  i 1791, fik den navnet Christianslyst.
  • 1843: Christianslyst ombygges under Christian VIII.
  • 1952-53: Christianslyst bliver til dansk samlingssted og lejrskole, for Sydselsvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).
  • 1969-70: De nuværende bygninger bliver taget i brug.
  • 2020: Driften overdrages fra SdU til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Overdragelsen medfører moderniseringer og strukturelle forandringer.